Iztok in Vesna za pusta zamenjata vlogi …
Pripoveduje: Marko Okorn.
Napisal: Ivan Sivec.
Posneto v studiih Radiotelevizije Ljubljana 1982.

Radio Prvi