Obe miški, podstrešna in poljska, sta najbolj srečni vsaka v svojem domu.
Pripoveduje: Vojko Zidar.
Dve nemški ljudski pravljici.
Prevedla: Valči Ravbar.
Posneto v studiih Radia Slovenija 1994.

Radio Prvi