Za Literarni večer z naslovom Slovenski pesniki o minljivosti je Aleš Berger izbral pesmi, ki jih je napisalo petnajst pesnikov od Franceta Prešerna do Borisa A. Novaka, spremlja pa jih odlomek iz eseja Toneta Pavčka z naslovom Izgubljanje, minevanje, pridobivanje. Avtorji pesmi France Prešeren, Fran Gestrin, Josip Murn Aleksandrov, Alojz Gradnik, Stanko Majcen, Miran Jarc, Anton Vodnik, Srečko Kosovel, Matej Bor, Cene Vipotnik, Ivan Minatti, Tone Pavček, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer in Boris A. Novak,interpreta Mojca Ribič in Boris Juh,glasbena opremljevalka Larisa Vrhunc, tonski mojster Staš Janež, asistent Zmago Frece,režiserka Elza Rituper.Redaktorja Andrej Arko, Staša Grahek.Leto nastanka 1999.

Radio Slovenija - 3. program