Z rastlinskim popisom soteske Vintgar so ugotovili, da je rastlinstvo na majhnem območju od 500 do 700 višinskih metrov izjemno bogato. Popisali so 540 rastlinskih vrst. V sami soteski raste 22 zavarovanih rastlin, 13 jih je na rdečem seznamu, med njimi tudi orhideje. Ob Radovni so med drugim popisali tudi invazivni rastlini: japonski dresnik in vlažno nedotiko. Vse to in odločilne ekološke dejavnike, ki označujejo rastlinske združbe v Vintgarju, so strokovnjaki Igor Dakskobler, Iztok Sajko, Urban Šilc in Branko Vreš strnili v priročni knjižici Rastje in rastlinstvo soteske Vintgar. Tako so po 120 -ih letih nadgradili delo ljubiteljskega botanika Jana Šaferja, ki je takrat naštel 43 rastlinskih vrst.

Popisali so kar 540 rastlinskih vrst, med njimi 22 zavarovanih

Z rastlinskim popisom soteske Vintgar so ugotovili, da je rastlinstvo na majhnem območju od 500 do  700 višinskih metrov izjemno bogato. Popisali so 540 rastlinskih vrst.

V sami soteski raste 22 zavarovanih rastlin, 13 jih je na rdečem seznamu, med njimi tudi orhideje. Ob Radovni so med drugim popisali tudi invazivni rastlini:  japonski dresnik in vlažno nedotiko.  Vse to in odločilne ekološke dejavnike, ki označujejo rastlinske združbe v Vintgarju, so strokovnjaki Igor Dakskobler, Iztok Sajko, Urban Šilc in Branko Vreš  strnili v priročni knjižici Rastje in rastlinstvo soteske Vintgar. Tako so po 120 -ih letih nadgradili delo ljubiteljskega botanika Jana Šaferja, ki je takrat  naštel 43 rastlinskih vrst.

»Najbolj nas veseli, da so se vrste, ki jih je opisal Šafer, ohranile v Vintgarju vse do danes, kar je povezano s skrbnim ravnanjem,«

poudarja biolog Urban Šilc z Biološkega inštituta ZRC SAZU. Nedavni terenski botanični popis rastlinstva v soteski Vintgar in okolici je tudi dokaz sodelovanja botanikov in TD Gorje. To si prizadeva, da bi  obiskovalcem soteske Vintgar in območja novih razglednih poti predstavilo tudi botanični svet.

Dvocvetna vijolica in marjetičasta nebina

Aljana Jocif, Mojca Delač