Od Pokljuke do Vrbe v jutranjem pogovoru z dopisnico Romano Erjavec.

Nastavimo na lokalni čas in dopisnike po Sloveniji vprašamo, koliko je ura v njihovem kraju.

Bojan Leskovec, Romana Erjavec