Rajko Dolinšek že več kot trideset let deluje kot promotor spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Že trinajst let je vodja projekta REUS, Raziskave o energetski učinkovitosti Slovenije, razvil je tudi spletne strani in aplikacije, ki pravnim in fizičnim osebam pomagajo pri varčevanju z energijo. Zaveda se namreč, da so zaradi omejenih virov fosilnih energentov in obremenjevanja okolja spremembe v energetiki neizbežne, ki pa so mogoče, kot poudarja, le s spremembami zavesti vsakega posameznika. Lastno energetsko celovitost Rajko Dolinšek gradi tudi z rolanjem po Ljubljanskih mostovih. Kako in zakaj, boste slišali v oddaji Lokalni junak. Z Rajkom Dolinškom se je pogovarjal Peter Močnik.

Promotor učinkovite rabe energije in energetske celovitosti

Rajko Dolinšek že več kot trideset let deluje kot promotor spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Že trinajst let je vodja projekta REUS, Raziskave o energetski učinkovitosti Slovenije, razvil je tudi spletne strani in aplikacije, ki pravnim in fizičnim osebam pomagajo pri varčevanju z energijo. Zaveda se namreč, da so zaradi omejenih virov fosilnih energentov in obremenjevanja okolja spremembe v energetiki neizbežne, in so mogoče, kot poudarja, le s spremembami zavesti vsakega posameznika. Lastno energetsko celovitost Rajko Dolinšek gradi tudi z rolanjem po Ljubljanskih mostovih.

Že leta 1989, ko varčevanje z energenti še ni bilo del vsakdanjega diskurza, kot je danes, je Rajko Dolinšek ustanovil agencijo, katere poslanstvo je bilo spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

"Moja žena in poslovna partnerka Olivera je že pred dvajsetimi leti prišla do ugotovitve, da bo področje ravnanja z energijo slej ko prej postalo zelo aktualno. Takrat za to ni bilo posluha, ni bilo razumevanja, tako da smo bili precej pred časom, zato smo šli kot agencija skozi težka obdobja. Niti porabniki niti naročniki tega še niso razumeli. A zdaj se je pokazalo, da je bila ta usmeritev prava."

Odločili so se, da vzpostavijo raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije, ki uporabnikom, stroki in odločevalcem pomaga do kredibilnih informacij o tem, kako se področje ravnanja z energijo v Sloveniji razvija in kako uspešno zasledujemo lokalne in globalne okoljske cilje. Ob tem sogovornik opozarja, da bo treba, če želimo biti bolj energetsko učinkoviti, spremeniti življenjske navade:

"Raziskava REUS kaže, da se situacija v Sloveniji izboljšuje. A to izboljševanje je postopno. Ravnanje z energijo je namreč zelo kompleksno področje. Gre namreč za spreminjanje navad, kar je mogoče le z ozaveščanjem ter s spremembo zavesti. To je dolgoročen proces, ki se ga je treba lotiti sistematično."

Rezultat večletnega delovanja na področju promocije učinkovite rabe energije so tudi brezplačni spletni pripomočki za izračunavanje porabe energije: 

"Med prvimi projekti je bila spletna aplikacija porabimanj.si, katere namen je bil prikazati okvirne izračune, koliko lahko prihranimo. Za večino ljudi je energija namreč abstraktna. Naš stik z energijo so računi, ki jih dobivamo in vsi želimo, da so ti računi čim manjši. To je eden od ključnih motivov, načinov, kako ljudi spodbuditi, da bodo začeli razmišljati drugače. Ta aplikacija omogoča brezplačno izračunavanje prihrankov na štirih različnih področjih: pri ogrevanju, hlajenju, električnih napravah in v mobilnosti."

Rajka Dolinška lahko pogosto srečamo in opazujemo na ljubljanskih mostovih, kjer za svojo lastno energetsko celovitost skrbi z meditativnim rolanjem. 

"Rolanje zame ni samo rekreacija, temveč razvijanje moje lastne energetske celovitosti. Ljudje običajno ne razmišljamo dovolj o svoji osebni energiji. Tudi misli so, denimo, oblika energije. Vsi vemo, kakšna energija se ustvarja, če imamo zelo negativne, težke misli. Pomembna energija so tudi čustva, so podlaga našemu življenju. Rolanje je zame zato veliko več kot samo šport, saj mi omogoča neko vrsto usklajevanja svojih lastnih energij. Ta osredotočenost, čustven moment, ki nastane, v meni ustvari polje harmonije. Moj način rolanja je samo zrcalo tega, kar jaz takrat čutim. In to izkušnjo skušam prenesti tudi na druga področja življenja - odnose, poslovni svet, karkoli. To je v bistvu cilj. Ker če želimo biti energetsko učinkoviti, moramo doseči to stanje v sebi."

 

Junaštvo delovanja Rajka Dolinška je dokazovanje, da so stvari  mogoče, če se zavedamo pomena usmerjene in učinkovite rabe energije. 

"Kot promotor energetske učinkovitosti bi rad podelil s poslušalci ugotovitev, da je zavest največji, a najmanj razvit človeški potencial. Izkušnje, ki smo jih v agenciji skozi poslovno prakso in osebna doživetja skozi leta pridobili, skušamo zdaj povezati v celovit projekt, ki mu rečemo ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo. Izhodišča so zelo preprosta. Iskali smo skupno vrednoto vseh ljudi in to je dom. Dom pa zahteva tudi dobrega gospodarja. In način, kako gospodarimo v tem domu, naj bi bil usklajen. Usklajen tako, da razmišljamo o tem, kakšno energijo uporabljamo, kako jo uporabljamo, da jo uporabljamo res toliko, kot je potrebujemo. Ker ta ekosistem je povezan z drugimi ekosistemi. Z naravo, s planetom. In to vse skupaj je način življenja, razmišljanja. Druga vrednota je povezovanje prizadevanj Evropske skupnosti in držav v tej smeri energetske učinkovitosti. Povezovanje gospodarstva, ponudnikov energije storitev in opreme ter vseh nas, končnih porabnikov, ki energijo rabimo v vsakem trenutku v življenju. Doma, na cesti, vsepovsod."

V času podnebnih sprememb in segrevanja ozračja bi učinkovita raba energije morala biti na vrhu naših prioritet, je mnenja sogovornik.

"Jaz iskreno verjamem, da življenje, kot ga imamo, ustvarjamo sami. Je rezultat naše ozaveščenosti, naše zavesti. Projekcija tega, kaj v sebi nosimo. Vsako prizadevanje, da se stvari izboljšajo, je dragoceno. Dobro je pa vedeti, da ključna sprememba, ki se mora zgoditi, smo mi, je v nas."

Peter Močnik