Prostovoljka, ki za dobra dela in prostovoljstvo navdušuje tudi mlade

Prostovoljci v teh kriznih časih imajo pomembno vlogo pri blaženju težav v vse bolj razslojeni družbi. Med množico prostovoljcev, ki opravljajo plemenito delo pomoči socialno šibkim posameznikom in družinam, je tudi upokojena profesorica Nuša Rustja iz Novega mesta. Humanitarno poslanstvo je začela opravljati že v Gimnaziji Novo mesto, po upokojitvi je še bolj vpeta v dobrodelnost na različnih področjih, med drugim veliko dela posveča vzgoji mladih za vključitev v prostovoljstvo.

Jože Žura