Pripravlja Jana Bajželj

Od 25. novembra, mednarodnega dneva za odpravo nasilja nad ženskami,  do 10. decembra, svetovnega dneva človekovih pravic, poteka svetovna kampanja 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami. Po podatkih nacionalne raziskave o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih iz leta 2010 je vsaka druga ženska v Sloveniji od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja. Ženska, ki je žrtev nasilja, mora za rešitev problema narediti pomemben korak: zapustiti mora nasilen odnos. Če nima drugega varnega pribežališča, se lahko zateče v varno hišo.

»Varna hiša ni hotel, ampak zatočišče za žensko, kamor pribeži zaradi nasilja. Potem, ko se umiri, začne lahko razmišljati, kako si bo uredila novo življenje,« pojasnjuje Darinka Rozman iz Društva SOS telefon.

Tudi gospa, ki je o bivanju v varni hiši povedala svojo izkušnjo, je bila najprej zadovoljna že s tem, da je lahko mirno spala. Kako ženskam v varni hiši pomagajo strokovne delavke in kakšna je pot do drugačnega življenja, potem ko zapustijo varno hišo?

Jana Bajželj