Socialni pedagog, predsednik Društva Naturo in vzgojitelj, pobudnik projekta Slovenija se igra, s katerim želi spodbuditi povezovanje in druženje ljudi ter vrniti otrokom prosto igro. Gregor je prepričan, da so odrasli zelo korenito posegli v otrokov čas in prostor za igro, ki pa je pomemben del njegovega razvoja. Zato gradi doživljajska igrišča, organizira gozdne počitnice, vikende fotrov in mulcev. V knjigi je opisal sedem brezplačnih daril, ki otroku lahko rešijo življenje. To so ljubezen, skrb, čas, stalnica, podpora, mir in prosti čas. Zaposlen je kot vzgojitelj v vzgojnem zavodu.

Gregor Rožanc je pobudnik projekta Slovenija se igra in promotor doživljajskih igrišč brez nadzora odraslih

Gregor Rožanc je socialni pedagog, predsednik Društva Naturo in vzgojitelj v vzgojnem zavodu, pobudnik vseslovenskega projekta Slovenija se igra, s katerim želi spodbuditi povezovanje in druženje ljudi ter vrniti otrokom prosto igro. Na igrišču, na katerem je sam odraščal, je opazil, da sameva. Začel je prebirati literaturo, v kateri so bili opisani negativni učinki odsotnosti proste igre. Spoznal je tudi koncept doživljajskih igrišč, ki so se začela uveljavljati predvsem na severu Evrope. Prvo doživljajsko igrišče so postavili v Kranju, kjer Gregor zdaj živi, naslednjega bodo v Novem mestu, kjer je živel včasih.

Doživljajsko igrišče je oaza igre, v kateri otrok sam prevzame nadzor nad lastnim življenjem. 

Gregor je prepričan, da so odrasli zelo korenito posegli v otrokov čas in prostor za igro, ki pa je pomemben del njegovega razvoja. Doma, v šoli in pri organiziranih dejavnostih so otroci ves čas nadzorovani, saj jim učitelji, starši in trenerji dajejo navodila, omejitve in celo prepovedi. Zato se otroci bolj redko znajdejo v okoliščinah, v katerih naredijo napako, zaradi katere morajo sprejemati odločitve in poiskati rešitev.

Ko bodo otroci odrasli, bodo morali sami prevzeti kontrolo in odgovornost. Če otrok ne razvije tega občutka, bo življenje zanj lahko prevelik izziv.

Jana Bajželj