Petminutni spominski koledar je posvečen ljudem, ki so se rodili tistega dne, in dogodkom, povezanim s tem datumom.

General Maister in pesnik Vojanov – ena osrednjih osebnosti naše zgodovine * Inovator v zdravstvu 17. stoletja * Rebrinčevolistna hladnikija ali hladnikovka * Nesreča spodbudila organizirano reševanje v gorah

Santorio Santorio je leta 1582 v Padovi promoviral iz medicine, v naslednjih letih pa je opravljal zasebno zdravniško prakso v severni Italiji in hrvaškem Primorju. Med drugim je bil osebni zdravnik rodbin Zrinjskih in Frankopanov ter zdravnik na dvoru poljskega kralja Sigismunda III. Pozneje je postal najbolj cenjen zdravnik v Benetkah. Dož ga je razglasil za profesorja teoretične medicine na univerzi v Padovi, leta 1616 pa je bil izvoljen za predsednika zdravniškega kolegija, ki je v imenu Beneške republike podeljeval zdravniška priznanja. Štejejo ga za začetnika eksperimentalne medicine in ustanovitelja iatrofizične šole – razlaganja bolezni s kemičnimi spremembami v organizmu. Zdravnik Santorio Santorio (prvotni družinski priimek je bil menda Svetina) se je rodil v Kopru leta 1561.

Botanik Franc Hladnik je gimnazijsko, filozofsko in teološko šolanje končal v Ljubljani ter bil leta 1795 posvečen v duhovnika. Bil je predavatelj na nekaterih ljubljanskih šolah, leta 1810 pa je ustanovil ljubljanski botanični vrt – ustanovo, ki je brez prekinitve delovala vse do danes. To pa ni bila edina njegova zasluga za slovensko botaniko. Sestavil je tudi herbarij kranjske flore in ga skupaj z zapiski o rastiščih leta 1836 daroval Deželnemu muzeju v Ljubljani. Franc Hladnik je leta 1819 na Čavnu na Trnovskem gozdu odkril novi rastlinski rod kobulnic. Šele leta 1831 ga je opisal in imenoval po sebi, Reichenbach ‒ hladnikovka oz. Hladnikia (Praprotnik, 1994). Rastlina, ki jo je našel, je rebrinčevolistna hladnikija ali hladnikovka (Hladnikia pastinacifolia). Je naš edini rodovni endemit in raste na zelo majhnem območju na Trnovskem gozdu. Franc Hladnik se je rodil leta 1773 v Idriji.

General Rudolf Maister je ena najpomembnejših osebnosti slovenskega 20. stoletja. Del otroštva je preživel v Kamniku, zgodaj ostal brez očeta ter z osemnajstimi leti postal gojenec domobranske kadetnice na Dunaju in nato častnik avstro-ogrske armade. Po izobraževanju v Ljubljani in na častniški šoli tretjega armadnega zbora v Gradcu je med drugim služboval v Celovcu, Przemyślu, Celju in Mariboru. Odlikovala sta ga literarni dar in izrazita javno izražana slovenska narodna zavednost, zaradi katere si je nakopal očitke in kazenske ukrepe nadrejenih. Ob koncu prve svetovne vojne in razpadu monarhije je prevzel vojaško poveljstvo v Mariboru. Narodni svet za Štajersko mu je podelil čin generala in s tem najvišji vojaški položaj v mestu. Z odpustom nemškega vojaštva in mobilizacijo slovenskega je z najbližjimi sodelavci v nekaj dneh zbral približno 4.000 mož; ti so sestavljali prvo redno vojsko s slovenskim poveljniškim jezikom. Z njo je najprej na širšem štajerskem območju dosegel, da je velik del narodnostnega in govornega območja prišel pod jugoslovansko oziroma slovensko upravo. 23. novembra 1918 je s svojimi borci razorožil štiri ključne posadke nemške mestne varnostne straže in jo razpustil − v spomin na ta dan v Sloveniji praznujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Avtorica njegovega spomenika v Mariboru odkritega leta 1987 je akademska kiparka Vlasta Zorko *Posnetek Kot je zapisal pesnik in knjižničar Janko Glazer, pa bi bila »slika generala Maistra pomanjkljiva in nepravilna, če bi videli v njem samo moža dejanj, ne pa obenem tudi moža besede in duha, če bi ob njem kot vojaku in organizatorju pozabili na ljubitelja duhovnih vrednot in iskalca lepote, na zbiratelja knjig in pesnika«. General in avtor dveh pesniških zbirk Rudolf Maister Vojanov se je rodil leta 1874 v Kamniku.

Na velikonočni ponedeljek, 29. marca leta 1937, sta dva snežna plazova s Storžiča zasula devet tržiških smučarjev. To je bila najhujša tovrstna nesreča na Slovenskem dotlej in je spodbudila nastanek reševalnega odseka pri tedanji podružnici Slovenskega planinskega društva Tržič.

Stane Kocutar