Naše poti – Amare droma je prvo nacionalno stičišče vseh Romov, ki živijo v Sloveniji. V enourni oddaji govorimo in plešemo po romsko, spoznavamo romsko kulturno in politično življenje ter stališča do aktualnega dogajanja, predstavljamo uspešne posameznike, pogosto pa se tudi odpravimo po Evropi in svetu ter tako povezujemo ljudi in dogodke z romskimi koreninami. Vsak ponedeljek ob 21.05 na Prvem.

V lanskem letu je država za izboljšanje položaja romske skupnosti namenila več kot 8 milijonov evrov.

Konec januarja je državni zbor obravnaval Osmo poročilo vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji v letu 2020, v katerem je naslovil pomembnejša področja in izzive skupnosti. Vedno več poudarka se daje izobraževanju, zaposlovanju in zdravju Romov. V te namene je država v lanskem letu namenila dobrih pet milijonov evrov od skupnih nekaj več kot 8 milijonov evrov. »Smo pa na obravnavo poročila čakali nekaj več kot pol leta«, pove direktor vladnega urada za narodnosti RS, Stanko Baluh. Tema, ki je pritegnila malce več pozornosti je bil zagotovo kriminal. Ta se je nanašal predvsem na jugovzhodni del Slovenije.

Diskriminacija pa se lahko omilili tudi z delom na področjih izobraževanja in zaposlovanja Romov. Poročilo navaja kar nekaj uspešnih programov in projektov za romsko skupnost, ki bi naj dočakali tudi svoje nadaljevanje; eden takih je program večnamenskih romskih centrov. Po drugi strani pa se je v lanskem letu zgodil eden večjih premikov; sistematiziralo se je delovno mesto romskega pomočnika v vrtcih in osnovnih šol. Vseeno pa na teh delovnih mestih in ostalih večjih projektih pogrešamo zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti.

V letu 2020 je država za izboljšanje položaja romske skupnosti namenila nekaj več kot 8,6 milijona evrov. Leto pozneje slabih tristo tisočakov manj, v letošnjem pa naj bi bil znesek nižji skoraj za milijon evrov.

Komisija za državno ureditev državnega sveta ocenjuje, da so premiki na področju romske problematike premajhni, najbolj kritično je v jugovzhodni Sloveniji. Osmo poročilo o položaju romske skupnosti po mnenju predsednika Foruma romskih svetnikov RS, Darka Rudaša kaže napredek na določenih področjih, na primer pri izobraževanju, uspeh romskih otrok je boljši, a je še veliko stvari, ki jih lahko država stori za izboljšanje življenja Romov, je prepričan. Pri tem je omenil težave z razpisi, pogreša tudi razpis za kulturne dejavnosti romske skupnosti.

V oddaji smo se dotaknili še porabe sredstev občin za urejanje položaja romske skupnosti. Vse to se nanaša na december 2020, ko je Državni zbor sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin. S tem zakonom se je v Zakonu o financiranju dodal 20. a člen, ki določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti, in sicer da se za vsako proračunsko leto ta sredstva zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine; Poročilo navaja, da bi naj samo v letošnjem letu, skoraj polovico predvidenih sredstev bilo namenjenih uresničevanju ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti v petindvajsetih občinah, kar bo državo stalo nekaj več kot tri milijone evre.

Eno od vprašanj, ki ostaja brez odgovora, je, koliko bodo v sam odločevalni proces porabe dodatnih sredstev občine vključevale Rome in nadalje še, ali bodo pristojna ministrstva, ki že financirajo določene aktivnosti in programa za izboljšanje položaja romske skupnosti poslušala romske pobude. Eno takih obširnih področjih, ki bi naj samo v letošnjem letu porabilo nekaj več kot tri milijone evrov za izboljšanje položaja romske skupnosti, je področje izobraževanje. Levji delež vsote, kar 2,7 milijona evrov bo namenjenih za osnovne šole. Kako se bo porabil denar praksi pa bomo iskali odgovor v naših naslednjih oddajah.

 

Sandi Horvat