Naše poti – Amare droma je prvo nacionalno stičišče vseh Romov, ki živijo v Sloveniji. V enourni oddaji govorimo in plešemo po romsko, spoznavamo romsko kulturno in politično življenje ter stališča do aktualnega dogajanja, predstavljamo uspešne posameznike, pogosto pa se tudi odpravimo po Evropi in svetu ter tako povezujemo ljudi in dogodke z romskimi koreninami. Vsak ponedeljek ob 21.05 na Prvem.

Kako s sredstvi umetnosti do večje zaposljivosti odraslih pripadnikov robnih skupin?

Naše poti nas najprej vodijo v Kočevje. Po podatkih kočevske občine tam živi okoli 700 Romov, od tega polovica v petih romskih naseljih. Marof, Griček pri Željnah in Željne so legalna naselja, kjer so zemljišča v lasti občine, a je večina objektov postavljenih na črno. Nelegalni naselji Trata in Mestni Log stojita na zasebnih oziroma državnih zemljiščih. Na občini imajo zaposlenega koordinatorja za romska vprašanja, ki pomaga okrepiti skupni dialog. Zavedajo se, da je pomembna tudi izobrazba, zato so v vrtcu Kočevje uvedli 240 urni program za romske predšolske otroke.

Zavili bomo še na Dolenjsko. Kako s sredstvi umetnosti do večje zaposljivosti odraslih pripadnikov robnih skupin? Odgovor na to vprašanje so iskali pri društvu Romano veseli iz Novega mesta, ki izvaja usposabljanja s področja umetnosti za odrasle pripadnike romske skupnosti ter priseljence iz bivše skupne države Jugoslavije. Usposabljanja se izvajajo v okviru operacije Rob umetnosti, ki jo finančno podpirata Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izražanja skozi umetnost jih je naučila igralka Vesna Andjelkovič, ki že vrsto let dela z Romi na Dolenjskem.

Minuli vikend smo se mudili na dveh delavnih obiskih v naseljih v Vadarcih in Zenkovcih, kjer so mladi ambasadorji zdravja ozaveščali romsko skupnost o pomenu zdravja. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v sodelovanju z Zvezo za razvoj romskega turizma, športa in kulture septembra 2020 začel izvajati program »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«, ki je sofinanciran s strani Programa Active Citizents Fund v Sloveniji. »Osnovni cilj projekta je opolnomočiti in ozavestiti predstavnike romske skupnosti, še posebej žensk za zmanjšanje razlik v zdravju med njimi in večinskim prebivalstvom«, pove Ana Šabjan s centra za zdravje in razvoj Murska Sobota.

Sandi Horvat