Naše poti – Amare droma je prvo nacionalno stičišče vseh Romov, ki živijo v Sloveniji. V enourni oddaji govorimo in plešemo po romsko, spoznavamo romsko kulturno in politično življenje ter stališča do aktualnega dogajanja, predstavljamo uspešne posameznike, pogosto pa se tudi odpravimo po Evropi in svetu ter tako povezujemo ljudi in dogodke z romskimi koreninami. Vsak ponedeljek ob 21.05 na Prvem.

Program Inda - Nekoč udeležencem skozi usposabljanja nudi nove zaposlitvene priložnosti v turizmu.

Center znanja, vizij in uspešnosti Gornji Petrovci, Prekomej, v okviru projekta Inda- (nekoč) - Kulturno doživetje Prekmurja izvaja usposabljanja za ranljive skupine, predvsem invalide in Rome na območju regije. Namen usposabljanj je nadgraditi znanje udeležencev za vsaj enega od petih sklopov, izdelava izdelkov ali izvedba določenih storitev na področju kulture. Vsak sklop traja 40 ur in skozi inovativen pristop k učenju ter udeležence dodatno motivira k krepitvi kompetenc na področju kulturnega turizma ter k povečanju zaposlitvenih možnosti v kulturi.

Prisluhnili smo še zgodbi Milana Kovača, ki že dobri dve leti živi v romskem naselju Vejar v občini Trebnje. Kot nam je med drugim zaupal, je Rome poznal že od prej in meni, da so zelo inteligentni.

»Lahko so zelo dobri ljudje, in so lahko tudi slabi, kot vsak drug človek«, je dejal Milan.

Ministrstvo za kulturo je po ustavljenem postopku javnega razpisa na področju romske skupnosti v RS objavilo nov javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS v letu 2022. Cilji razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti. Rok za prijavo je 25. april. Gre za novo objavljen razpis, saj je ministrstvo 21. marca objavilo sklep o razveljavitvi in zaključku prvega razpisa, ki je bil objavljen 28. januarja. V času objave javnega razpisa je Ministrstvo za kulturo s strani potencialnih prijaviteljev prejelo nekaj vprašanj glede načina in roka posredovanja vlog. Vprašanja so se pojavila tudi na delavnici vodje razpisa 21. 2. 2022. V besedilu razpisa ni bilo dovolj jasno zapisano, na kakšen način mora prijavitelj vlogo oddati, da je pravočasna. Zato je konec marca ministrstvo objavilo nov razpis.

Izbirali smo tudi skladbi meseca marca. Na domačem delu so slavili Monte Cristo s skladbo Augun sar zhas, na tujem delu pa orkester Džambo Aguševi z udarno skladbo Oro sloga.

Sandi Horvat