Orel, golob, krokar, petelin, gos, štorklja, slavček ...

Izmed dvesto dvanajstih slovenskih občinskih grbov jih enaindvajset krasijo ptice najrazličnejših vrst. Vsaka izmed teh pernatih znanilk lokalne identitete - naj gre za simbol, ki obstaja že od srednjega veka, ali pa za rezultat domišljije sodobnega časa - pa ima posebna pomen in zgodbo.

Glede na to, da je v kraju zelo veliko dobrih pevcev, tudi v zgodovini se je veliko prepevalo, smo na grb dali pojočega slavčka, ki simbolizira lepo petje, ki je tukaj pri nas doma.
- Franc Leskovšek, župan občine Dobje

Na gradu Pungart je živela grofica trdega srca. Tudi preklinjala je in njena kletev je imela moč, da je vsakega prekletega v hipu okamenela. Metliko so nekoč pogosto napadali Turki, vendar gradu Pungart niso mogli nikoli zavzeti. Neko noč pa sta dva stražarja na stolpu zaspala in Turki so vdrli v grad. Grofica je v jezi preklela zaspana stražarja in spremenila sta se v črna krokarja. Turki so grad zažgali, ostal je le stolp, na katerem sta venomer posedala dva krokarja in žalostno krakala noč in dan.
- Legenda o nastanku metliškega grba. Pripoveduje Alenka Misja, kustosinja v Belokranjskem muzeju

Ambrož Kvartič