Ana Cajnko je prostovoljka, profesorica likovnega pouka in predsednica društva RESje, ki pomaga ljudem z demenco in njihovim svojcem. Dolga leta je spremljala dogajanje v domovih za starejše in na osnovi lastnih izkušenj napisala priročnik Demenca, moja učiteljica. Po polnoči bo skupaj s članico društva Nevenko Dobljekar gostja v našem studiu. Pred mikrofon ju je povabila Darinka Čobec.

Ana Cajnko je prostovoljka, profesorica likovnega pouka in predsednica društva RESje, ki pomaga ljudem z demenco in njihovim svojcem. Dolga leta je spremljala dogajanje v domovih za starejše in na osnovi lastnih izkušenj napisala priročnik Demenca, moja učiteljica. Po polnoči bo skupaj s članico društva Nevenko Dobljekar gostja v našem studiu. Pred mikrofon ju je povabila Darinka Čobec.

Prvi