Spoznali bomo profesorja fizike, ki mlade navdušuje za naravoslovje

Uroš Borjančič je profesor fizike na Šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani.  Njegov način dela in priljubljenosti med dijaki odstopa od stereotipov o profesorjih fizike – je zgovoren in , poln energije. Verjame, da s svojimi metodami dela mlade lahko navduši za fiziko in naravoslovje. O njegovih načinih poučevanja, drugačnih pristopih dela z mladimi in viru energije ga bo spraševala Janja Novoselc.

 

Prvi