Ljudske univerze v Sloveniji so med ključnimi ustanovami pri izvajanju formalnih in neformalnih programov za odrasle, še posebno tiste, ki sodijo v težje zaposljive skupine. Na izzive delovanja ljudskih univerz, predvsem na nezadostno financiranje njihovih programov, opozarja tudi Zveza ljudskih univerz Slovenije, ki je lani praznovala šestdeset let delovanja. Z njenim predsednikom Bojanom Hajdinjakom se bomo med drugim spomnili začetkov zveze ter spregovorili o pomenu izobraževanja odraslih. Na klepet ga je povabil Sandi Horvat.

Ljudske univerze v Sloveniji se čedalje bolj odvisne od projektnega financiranja.

Ljudske univerze v Sloveniji predstavljajo enega ključnih elementov pri izvajanju formalnih in neformalnih programov za odrasle, še posebej tistih, ki so del težje zaposljivih skupin. Na izzive delovanja ljudskih univerz, predvsem na nezadostno financiranje njihovih programov opozarja tudi Zveza ljudskih univerz Slovenije, ki je v minulem letu obeležila šestdeset let delovanja. Z njenim predsednikom, Bojanom Hajdinjakom, se bomo med drugim spomnili začetkov zveze, prehojene poti ter spregovorili o pomenu izobraževanja odraslih. Na klepet ga je povabil Sandi Horvat.

Sandi Horvat