- Lenart ima novo čistilno napravo, na katero je že priključena večina občanov
- Občina Ajdovščina je uvedla skupni šolski okoliš
- Z novo sorto jabolk bonita ima Slovenija velike samooskrbne načrte