Drugi poudarki:
- Sodna saga glede Hidroelektrarne Mokrice se nadaljuje. Kaj pa poplavna varnost?
- Težave kmetov na območju suhega zadrževalnika ob reki Ščavnici
- Nasprotovanje delovanju kamnoloma Smolevec v Logatcu
- Briških češenj bo letos za več kot polovico manj