Pred dvajsetimi leti je 98% mladostnikov, potem ko so končali šolanje v Centru Janeza Levca v Ljubljani, dobilo zaposlitev. Danes je slika povsem drugačna. Le dobrih 20 % mladostnikov dobi zaposlitev, od teh pa le polovica v poklicu, za katerega se je  izobraževala. Ker je poslanstvo tega centra tudi zaposlovanje, so šestim fantom dali možnost za zaposlitev v pekarni Janez dela, ki ima prostore v kleti stavbe na Karlovški 18 v Ljubljani.

Jana Bajželj