Tom Zajšek, strokovni delavec in direktor Zaposlitvenega centra Papilot Posavje, poudarja, da občutek koristnosti invalidi dobijo s tem, ko opravljajo delo. Na ta način niso odrinjeni na rob družbe. Naloga strokovnih delavcev pa je, da odkrivajo njihove potenciale in omogočajo njihovo samoaktualizacijo. Problem zaposlitvene rehabilitacije pa vidi v tem, da tisti, ki prejemajo socialne transferje, nimajo motivacije za vključitev v delo, ker gre za slabše plačana delovna mesta. Razlika med plačami in socialnimi transferji pa ni velika. Zato zaslužek vsekakor ni glavna motivacija za delo.

Jana Bajželj