Center Korak v Kranju za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo po prometnih in športnih nezgodah, padcih in možganski kapi je od leta 2012 bogatejši za zaposlitveni center, ki zaposluje devet invalidov in tri strokovne delavce. Nastal je iz želje, da svojim uporabnikom ponudijo zaposlitev pod posebnimi pogoji. Imajo tri osnovne večje programe, poslovnih daril iz lesa in gline, kooperativna dela in zeleni program, med katerimi zaposleni invalidi krožijo, zato da njihovo delo ne bi bilo preveč monotono. S prodajo svojih izdelkov iz programa poslovnih daril so zelo zadovoljni, saj je zakonska podpora tega področja dobra. Podjetja, ki morajo plačevati v sklad za invalide, lahko del svoje obveznosti izpolnijo na ta način, da poslujejo z enim od zaposlitvenih centrov. Korakova glavna poslovna partnerja sta Ekipa2 d.o.o. (hčerinska družba podjetja Outfit 7 Limited) in Elektro Gorenjska. Direktorica centra Korak, Mateja Korošec, je sicer prepričana, da bi še več zaposlitvenih možnosti za invalide lahko nudile ustanove, ki so proračunski porabniki. To je v tujini že praksa, pri nas pa šele pobuda.

Branka Pajič je ena od devetih zaposlenih na zaščitenem delovnem mestu v Koraku. Ker je zbolela za epilepsijo, je bila njena zaposlitvena prihodnost v običajnih podjetjih vprašljiva, zato je bila delovnega mesta v Korakovem centru zelo vesela.

Spletna stran:

http://www.center-korak.si/zaposlitveni-center/

 

 

Jana Bajželj