Za invalidne osebe je pridobitev zaposlitve še veliko večji zalogaj kot za vse ostale, saj se jih delodajalci, ki se praviloma ozirajo po mladih, zdravih delavcih, kar malce otepajo. Socialna podjetja so zagotovo ena od njihovih priložnosti. Ena takih se sedaj ponuja z ustanovitvijo socialnega podjetja Medobčinskega društva invalidov Litija – Šmartno. Društvo v svojih vrstah združuje več kot 600 delovnih invalidov. V socialnem podjetju, ki se ukvarja s čiščenjem prostorov in urejanjem okolice, pa so za enkrat zaposlili tri ljudi, verjamejo pa, da bodo s svojim delom uspeli, da jih bo okolje sprejelo in bodo s časom število zaposlenih povečevali.

Karmen Štrancar Rajevec