Čiščenje prostorov, urejanje okolice in zelenih površin,  sestavljanje proizvodov in pakiranje izdelkov so tradicionalna dela za ranljive skupine, med katerimi so tudi invalidi. Tovrstne storitve opravljajo tudi zaposleni v Dobroviti, družbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Konkurenca na trgu je za te dejavnosti zelo velika, zato se srečujejo s težavo,  kako zagotoviti delo svojim zaposlenim. Na ta problem bo opozoril direktor Dobrovite Igor Pavel. Pripravlja Jana Bajželj.

Čiščenje prostorov, urejanje okolice in zelenih površin, sestavljanje proizvodov in pakiranje izdelkov so tradicionalna dela za ranljive skupine, med katerimi so tudi invalidi. Tovrstne storitve opravljajo tudi zaposleni v Dobroviti, družbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Konkurenca na trgu je za te dejavnosti zelo velika, zato se srečujejo s težavo, kako zagotoviti delo svojim zaposlenim. Tudi stigma duševne bolezni je še vedno velika. Na to opozarja direktor Dobrovite Igor Pavel, univ.dipl.soc.ped.

 

Jana Bajželj