Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 ljudi, je zavezanec za izpolnjevanje invalidske kvote. Podjetje lahko izpolni svojo obveznost na ta način, da zaposluje ljudi, ki imajo status invalida. Druga možnost je plačilo prispevka v invalidski sklad zaradi tega, ker ne zaposluje invalidov. Tretja možnost pa je tako imenovana nadomestna izpolnitev kvote. To pomeni, da podjetje sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, ki zanj opravlja dogovorjene storitve. Za zadnjo možnost so se odločili tudi v podjetju Goopti. Kakšne izkušnje imajo s tovrstnim sodelovanjem, je preverila Jana Bajželj.

V podjetju je zaposlenih nekaj manj kot 50 ljudi, zato so se znašli  v kvotnem sistemu, ki jim nalaga obveznosti.  Njihov partner je družba Centerkontura, ki jim opravlja storitev čiščenja poslovnih prostorov. To je sicer prva izkušnja njihovega podjetja z invalidi oziroma z osebami s posebnimi potrebami, vendar je pozitivna.

Jana Bajželj