V ponedeljkovi rubriki Podari delovno izkušnjo vsak teden opozarjamo na dobre prakse zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami  in invalidov pri delodajalcih. Obenem pa želimo tudi poudariti, da delodajalci lahko izpolnijo svojo kvoto tudi na ta način, da sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. S pozitivnimi izkušnjami pri zaposlovanju invalidov in s sodelovanjem z zaposlitvenim centrom se lahko pohvalijo na Rdečem križu Slovenije. Jana Bajželj se je o tem pogovarjala z Nuško Jerman, strokovno delavko Rdečega križa Slovenije za pravne in kadrovske zadeve.

Jana Bajželj