S profesorjem Janezom Kebrom raziskujemo priimek Blagojević, lani se je s tem priimkom v Sloveniji podpisovalo 498 oseb, od tega več kot 96% z mehkim ć na koncu. Največ Blagojevićev živi v osrednjeslovenski regiji, sledita gorenjska in podravska regija, manj kot 5 pa jih je januarja lani živelo v pomurski in koroški regiji.

Dragoljub Blagojević

S profesorjem Janezom Kebrom raziskujemo priimek Blagojević, lani se je s tem priimkom v Sloveniji podpisovalo 498 oseb, od tega več kot 96% z mehkim ć na koncu. Največ Blagojevićev živi v osrednjeslovenski regiji, sledita gorenjska in podravska regija, manj kot 5 pa jih je januarja lani živelo v pomurski in koroški regiji.

Priimek Blagojević je nastal iz rojstnega imena Blagoje. Tvorjen je s priponskim obrazilom ić iz svojilnega pridevnika, torej *Blagojev in je prvotno pomenil ‘Blagojev sin’. Rojstno ime Blagoje je po izvoru južnoslovansko, tvorjeno je iz pridevnika blag, pomensko torej ‘mil, nežen, dober’.

Jure Čepin