Med priimki v Sloveniji je Hladnik skupaj s priimki Flisar, Kramer, Lončarić, Volf na 697. 701. mestu za priimki Gabrovec, Torkar in Štumberger na 694.–696. in pred priimkom Petelin na 702. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2016 s priimkom Hladnik podpisovalo 459 (1971: 443; 1997: 477; 2012: 477) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v goriški 168, v osrednjeslovenski 119, v gorenjski 104, v savinjski 20, v obalno kraški 13, v primorsko notranjski 10, v zasavski 8, v podravski in koroški po 6, v pomurski, posavski in v jugovzhodni Sloveniji manj kot po 5. O priimku smo se pogovarjali z literarnim zgodovinarjem in red. prof. na Filozofski fakulteti v Ljubljani, dr. Miranom Hladnikom.

Njegovo časopisno polemiko s pesnikom Matejem Borom v začetku 80. let je literarni zgodovinar Tone Pretnar pospremil z verzi: »Bora zburkane krvi tudi Hladnik ne shladi.« Prijatelj in službeni kolega Tone Pretnar je družini Hladnikovih na razglednicah in ob družabnih srečanjih napisal na desetine pesmi, ki jih je opremljal z akrostihi. Izdane so bile v več zvezkih njegovih grafomanij.


H
oče pesem svoj program,                                           Hladno tukaj je le v senci,

Ljudstvo hoče svojo pesem.                                          Lovor hladno senco da,

Ako pesnik rase sam,                                                   A zato smo tu Slovenci,

Dan mu je prostorček tesen.                                         Da se glava ovenča!

Ni ne človek ne drevo                                                   Ni ne mlaja niti sonca

In ne duša ne telo.                                                        In oblak ju zatemni,

Kdor ga hoče dati v red,                                                Ko potuje prav do konca

Oslepi za drugi svet.                                                      Onostranske večnosti.

Mu besede v grlu mro.                                                  Mi ostanemo le mi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi