Zdi se, da najmanj težav na splošni maturi med obveznimi predmeti mladim predstavlja angleščina. Na voljo imajo 170 minut za pisni del, tudi tisti, ki jo pišejo na višjem nivoju, le da so vprašanja in naloge zahtevnejši. Če pogledamo statistiko, so rezultati dobri – izpita ne opravi zanemarljiv delež kandidatov, povprečna ocena je na osnovnem nivoju dobra tri, na višjem krepko čez štiri. Pa bo tako tudi letos? Obrnili smo se na Aleksandro Komadina, glavno ocenjevalko v državni predmetni komisiji za splošno maturo za angleščino.

Angleščina na splošni maturi mladim ne povzroča skrbi, nekaj težav pa bi lahko predstavljali pisni sestavki

Angleščina je predmet na splošni maturi, ki mlade večinoma ne skrbi. Na kaj naj bodo vseeno pozorni, kje izgubljajo točke po nepotrebnem in kako naj se lotijo pisanja pisnih sestavkov? Kako bo na njihovo pripravljenost vplivalo šolanje na daljavo? Po besedah glavne ocenjevalke v državni predmetni komisiji Aleksandra Komadina najbrž večjih razlik v rezultatih na maturi ne bo, nekaj težav pa vidi v pripravah na pisne sestavke. V maturitetni poli sta namreč na obeh nivojih 2 pisna sestavka – krajši in daljši, da bi bila priprava lažja, je državna predmetna komisija za maturante pripravila dodatno gradivo o sporočanjskih oblikah, ki jih mladi v šoli niso utegnili do konca obdelati.

“V tej brošuri so obravnavane vse predpisane sporočanjske oblike, z navodili za pisanje, s primeri izdeklov iz preteklih maturitetnih izpitov, z ocenami in komentarji.”

Sicer pa Aleksandra Komadina dodaja še nekaj napotkov za uspešno reševanje maturitetnih pol za angleščino:

  • Odgovore pišite v obliki, ki jo od vas zahtevajo navodila. Velikokrat se namreč zgodi, da je odgovor predolg, napisan v celi povedi, odgovor pa bi moral biti kratek. Takrat vas morajo ocenjevalci oceniti z 0 točkami, čeprav vaš preobširen odgovor pravilno odgovori na vprašanje.
  • Pri slušnem razumevanju se ne ustrašite, če pri prvem poslušanju česa ne razumete. Posnetek boste slišali še enkrat. Vprašanja v tem delu izpita so postavljena iz snovi, ki se jo v posnetku dobro sliši!
  • Pri pisnih sestavkih si najprej vzemite nekaj časa za razmislek in osnutek. Ne zaženite se kar takoj k pisanju. Dobro preberite tudi naslov in navodila eseja, pri tem si lahko pomagate s slovarjem. Vedeti morate namreč, kaj od vas zahtevajo, da to vključite v svoje pisanje.

Špela Šebenik