Za vajo so sicer še vedno uporabne stare izpitne pole, nov sistem reševanja so mladi že lahko usvojili na spomladanskem predmaturitetnem izpitu. Po pomoč ali dodatno razlago se lahko zatečejo tudi k svojim profesorjem matematike, mi pa jim ponujamo nekaj konkretnih navodil in nasvetov za pisanje matematike na splošni maturi.

Pazite na podrobnosti, enote in decimalke v odgovoru ter zapišite vse razmisleke in postopke reševanja

V tokratni oddaji Prvi na maturi sledijo konkretni napotki in nasveti za pisanje matematike. Teste v šoli mladi rešujete 45, največ 90 minut, letos pa bo za matematiko na splošni maturi prvič na voljo dvakrat po 90 minut. To je posebna izkušnja, pravi mag. Jaka Erker, profesor matematike in ravnatelj Gimnazije Šentvid. Za vajo so sicer še vedno uporabne stare izpitne pole, nov sistem reševanja ste že lahko usvojili na spomladanskem predmaturitetnem izpitu, po pomoč ali dodatno razlago pa se lahko zatečete tudi k svojim profesorjem matematike, je prepričan Erker, ki je z nami delil nekaj koristnih napotkov za reševanje maturitetnih pol:

  • Na izpit pridete dovolj zgodaj, torej 20 minut pred izpitom: da se umirite, izveste vsa navodila, vzamete pripomočke in odložite telefon na ustrezno mesto.
  • Najprej rešite naloge, ki jih prepoznate in znate, ter se nato vrnite na tiste, ki vam bodo vzele nekaj več časa.
  • Pri reševanju uporabljajte dovoljene pripomočke - letos je pri obeh polah dovoljena uporaba žepnega računala, objavljenih bo tudi več formul.
  • Bodite pozorni na podrobnosti in točne zapise enot, decimalk, funkcij. Zaokrožujte na toliko decimalk, kot zahteva naloga, ne pozabite na odgovore in v njih na prave enote. Pri vektorjih mora biti na primer jasno, ali označujete objekt ali dolžino vektorja.
  • Na polo ne zapisujte preveč formul - torej tistih, ki jih ne potrebujete ali so celo napačne. Za nekorektne zapise se lahko odšteje točka.
  • Na izpitno polo zapišete svoj razmislek in ves postopek reševanja naloge, ne le rezultata. Zunanji ocenjevalci morajo slediti vašemu toku misli in skupaj z vami priti do odgovora.
  • Če ste se lotili naloge večkrat, jasno označite tisti postopek, za katere želite biti ocenjeni.

 

Špela Šebenik