Med obveznimi predmeti na splošni maturi je angleščina tista, ki maturantom povzroča najmanj preglavic. Kandidati lahko izbirajo, ali bodo izpit opravljali na osnovni ali višji ravni, na obeh jih čakata pisni del, ki je sestavljen iz pisnega in slušnega razumevanja, ter ustni del. O letošnjih novostih pri angleščini na maturi, o nasvetih za dobro pripravo in najpogostejših napakah, ki jih maturanti delajo pri tem izpitu, se je Tadeja Bizilj pogovarjala z Liso Mislej Vončina, magistrico profesorico angleščine in ustanoviteljico spletne platforme Razturi na maturi.

Ne bojte se slušnega razumevanja, skozi pogovor čim več vadite za ustni del in dobro preberite knjigi

Med obveznimi predmeti na splošni maturi je angleščina tista, ki maturantom povzroča najmanj preglavic. Kandidati lahko izbirajo ali bodo izpit opravljali na osnovni ali višji ravni, na obeh jih čakata pisni del, ki je sestavljen iz pisanja in slušnega razumevanje ter ustni del.

Poleg splošnega bonusa, ki obsega 10 odstotkov na neuspešno opravljeni zunanji del izpita, je letošnja olajšava pri angleščini za maturante ta, da bodo pri osnovni ravni pri eseju dobili dva naslova in bodo tako lahko izbirali, na katero temo bodo pisali. Podobno bo tudi pri višjem nivoju, kjer bodo za esej o književnih delih imeli možnost izbire med dvema naslovoma. Pri ustnem delu Lisa Mislej Vončina, magistra profesorica angleščine in ustanoviteljica spletne platforme Razturi na maturi svetuje vajo.

Svetujem, da dijaki pri pripravi na ustni del izpita čim več vadijo, se čim več pogovarjajo v angleščini med seboj. Tako pri izpitu ne bodo nervozni, vzdušje bo bolj sproščeno, besede jim bodo lažje šle z jezika in tudi rezultat bo temu primerno uspešen.

Ustni del predstavlja 20 odstotkov celotne ocene, trši oreh je pisni del, ki obsega tudi slušno razumevanje, ki je večkrat tarča kritik in jeznih napadov.

Dijaki naj do mature naredijo vsaj eno slušno razumevanje na teden, kajti z vajo se tukaj rezultati močno in hitro izboljšujejo. Hkrati, ko delajo te vaje, se tudi njihova samozavest pri tem delu izpita dvigne. Tudi, če jih zagrabi panika, ko po prvem poslušanju nimajo še vseh odgovorov, dobro vedo, da je pred njimi še drugo poslušanje. Tako se lahko pri drugem poslušanju skoncentrirajo le na te odgovore ali pa, v primeru, da so pri prvem poslušanju že vse rešili, samo preverijo svoje odgovore.

Tako na osnovni kot na višji ravni pridejo v poštev književna dela, ki jih je treba dobro poznati. Poleg prebranih knjig je osnova za dobre rezultate pri pisnem delu izpita tudi dobro bralno razumevanje, praktično poznavanje in raba jezika in pisno izražanje.

Pri bralnem in slušnem razumevanju ocenjevalci ne odštevajo točk za napačno zapisane besede. Če torej napišejo bicycle (kolo) brez črke y ali s črko i namesto y, ne bodo dobili odbitka točk. A pozor. Če ima napačno napisana beseda drugačen pomen oz. se njen pomen podvoji – na primer, če želijo napisati hoping v pomenu upanje in napišejo to besedo z dvema črkama p – hopping, se pomen besede spremeni (skakati), zato se točka v tem primeru odšteje.

Nekaj koristnih nasvetov za dober uspeh na maturi pri angleščini ste slišali, v naslednji, ponedeljkovi rubriki Prvi na maturi pa več o pisnih sestavkih, ki čakajo na maturante pri angleščini, o tem, kaj vse se tam ocenjuje, zakaj je pomemben osnutek, kako naj si porazdelijo čas pisanja in s čim lahko kandidati navdušijo ocenjevalce.

Tadeja Bizilj