Že prejšnji petek smo rubriko Prvi na maturi namenili angleščini na splošni maturi in opozorili na letošnje novosti ter med drugim govorili o tem, kako se dobro pripraviti na slušno razumevanje pri izpitu ter na ustni del izpita. V naslednjih minutah pa se bomo osredinili na pisna sestavka, ki čakata pri angleščini na maturante. Kaj vse ocenjevalci ocenjujejo pri tem delu, zakaj je pomemben osnutek, kako naj si porazdelijo čas pisanja in s čim lahko kandidati navdušijo ocenjevalce – o vsem tem se je Tadeja Bizilj pogovarjala z Liso Mislej Vončina, magistro profesorico angleščine in ustanoviteljico spletne platforme Razturi na maturi.

Pomembnejša je vsebina, za osnutek naj porabijo kakšno minuto več, ker jim bo to močno olajšalo pisanje

Tako na osnovni kot višji ravni morajo dijaki napisati dva pisna sestavka. Na obeh nivojih morajo pri prvem pisnem sestavku napisati esej ali neko uradno pismo v eni od stalih sporočanjskih oblik, zanj imajo na voljo 30 minut. Na osnovni ravni je ta lahko dolg 120 do 150 besed, na višji od 150 do 180 besed. Daljši sestavek je na osnovni ravni lahko dolg med 220 in 250 besed, na višji med 250 in 300 besed, zanj imajo 60 minut za pisanje. Časa za pisanje je torej dovolj, pri številu besed morajo biti pozorni, da jih ni premalo, saj člahko točke izgubijo tudi za to. Zelo pomemben del pisanja sestavkov je dober osnutek, je povedala Lisa Mislej Vončina, magistra profesorica angleščine in ustanoviteljica spletne platforme Razturi na maturi.

Z osnutkom si lahko zelo lepo začrtamo celoten sestavek, predvsem pa vnaprej dobro razmislimo o argumentih, ki jih bomo uporabili pri pisanju. Če si ne naredimo dobrega osnutka, se lahko zelo hitro zapletemo med pisanjem in se morda celo preveč osredotočimo na eno iztočnico, na druge stvari pa pozabimo. Naj dijaki raje porabijo kakšno minuto več za dober osnutek, dober plan, ker jim bo to močno olajšalo pisanje.

Kandidati imajo v tej izpitni poli tudi možnost uporabe enojezičnih in dvojezičnih slovarjev. A Lisa Mislej Vončina opozarja, da se na slovarje ni pametno preveč zanašati.

Slovar je super pomiritev pri maturi. Je pa dobro, da si zorganizirajo pisanje tako, da slovar odprejo šele na koncu, ko so večino že napisali, zato da z listanjem po slovarju vmes ne izgubijo nekega zanosa, ki ga imajo pri pisanju. Lahko pa si sproti označujejo besede in ko zaključijo vse v grobem, odprejo slovarje in te besede preverijo še tam.

Sogovornica še svetuje, da lahko kandidati naredijo vtis na ocenjevalce tako, da uporabijo kakšen idiom ali kakšno frazo, ki bo besedilo popestrilo in ga dvignilo na višji nivo. Vedno  je dobro imeti pripravljene kakšne besede ali besedne zveze, ki se jih da uporabiti v različnih kontekstih; kakršnakoli retorična sredstva, morda neklasično retorično vprašanje v uvodu ali zaključku ali zahtevnejše stavčne strukture - vse to so stvari, ki se jih ocenjevalci razveselijo in to pri ocenjevanju tudi nagradijo.

 

Tadeja Bizilj