Tudi letošnja generacija maturantov bo imela - najbrž zadnja - nekaj prilagoditev na splošni maturi. Zadnja leta njihovega šolanja so bila namreč zaradi izobraževanja na daljavo in drugih omejevalnih ukrepov nekoliko okrnjena, zato bo tudi letos pri nekaterih predmetih veljala večja izbirnost, dovoljenih bo več pripomočkov, na ustnih delih izpita pa bo v poštev prišlo 15 % manj snovi. Ne bo pa več 10-odstotnega bonusa, ki je veljal lansko leto. Tudi o postopkih vpogleda in ugovora ter posledicah okužbe s koronavirusom smo se pogovarjali z direktorjem Državnega izpitnega centra dr. Darkom Zupancem.

Kaj bo z dijaki, ki bodo v času mature zboleli za koronavirusom?

Tudi letošnja generacija maturantov bo imela - najbrž zadnja - nekaj prilagoditev na splošni maturi. Zadnja leta njihovega šolanja so bila namreč zaradi izobraževanja na daljavo in drugih omejevalnih ukrepov nekoliko okrnjena, zato bo tudi letos pri nekaterih predmetih veljala večja izbirnost, dovoljenih bo več pripomočkov, na ustnih delih izpita pa bo v poštev prišlo 15 % manj snovi. Ne bo pa več 10-odstotnega bonusa, ki je veljal lansko leto, je povedal De. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra:

"T. i. splošnega bonusa med pisanjem ne bo, vendar je bilo to narejeno zelo zavestno. Državne predmetne komisije in državna komisija (za splošno maturo) pričakujejo, da se da vse tiste elemente, ki jih je lanski splošni bonus prinesel, na koncu pri modulaciji navodil za ocenjevanje in pri postavljanju mej za ocene še bolj fino doseči. Tako da tukaj naj maturante ne skrbi, čeprav od daleč izgleda, da je nek bonus okrnjen."

Tudi o postopkih vpogleda in ugovora ter posledicah okužbe s koronavirusom smo se pogovarjali z direktorjem RIC-a.

Prvi