O matematiki, fiziki in kemiji smo veliko govorili v preteklih dveh letih, zato vam tokrat ponujamo le ključne napotke za reševanje teh izpitnih pol na splošni maturi: za vajo rešujte stare izpitne pole, pozorno preberite navodila in bodite natančni!

Matematika, fizika in kemija: za vajo rešujte stare izpitne pole, pozorno preberite navodila in bodite natančni!

O matematiki, fiziki in kemiji smo veliko govorili v preteklih dveh letih, zato vam tokrat ponujamo le ključne napotke za reševanje teh izpitnih pol na splošni maturi.

MATEMATIKA: Pazite na podrobnosti v odgovoru ter zapišite vse razmisleke in postopke reševanja, poudarja mag. Jaka Erker, profesor matematike na Gimnaziji Šentvid. Najprej rešite naloge, ki jih prepoznate in znate, ter se nato vrnite na tiste, ki vam bodo vzele nekaj več časa. Pri reševanju uporabljajte dovoljene pripomočke - letos je pri obeh polah dovoljena uporaba žepnega računala, objavljenih bo tudi več formul. Bodite pozorni na podrobnosti in točne zapise enot, decimalk, funkcij. Zaokrožujte na toliko decimalk, kot zahteva naloga, ne pozabite na odgovore in v njih na prave enote. Pri vektorjih mora biti na primer jasno, ali označujete objekt ali dolžino vektorja. Na polo ne zapisujte preveč formul - torej tistih, ki jih ne potrebujete ali so celo napačne. Za nekorektne zapise se lahko odšteje točka. Na izpitno polo zapišete svoj razmislek in ves postopek reševanja naloge, ne le rezultata. Zunanji ocenjevalci morajo slediti vašemu toku misli in skupaj z vami priti do odgovora.

FIZIKA: Kot pri ostalih predmetih je treba tudi tu pozorno slediti besedilu naloge, biti pozoren na enote in druge malenkosti, ki vam lahko zaradi površnosti uidejo. Pri drugi izpitni poli morate na prvi strani označiti, katere naloge rešujete, profesor fizike na Gimnaziji Bežigrad in glavni ocenjevalec pri državni predmetni komisiji za fiziko na splošni maturi Peter Gabrovec pa svetuje tudi, da najprej v celoti preberete naloge, da bodite vpogled v to drugo polo, in se nato odločite, katere naloge so vam znane in jih boste reševali. Površni ne smete biti tudi pri označevanju grafov ali vektorjev ter pri zapisovanju odgovorov in enot v odgovoru. Če v odgovoru manjka enota, izgubite točko. Pazite tudi na to, da odgovorite na vsa vprašanja v nalogi - mogoče je naloga napisana na več straneh.

KEMIJA: Profesorica kemije na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer Mateja Godec mladim polaga na srce, da ne hitijo, saj se prav zaradi površnosti ali treme zgodi največ nepotrebnih napak. Pozorni bodite na naloge, kjer se išče nepravilno trditev, na to, da zapišete vse postopke, ne le rezultata, na pravilno zapisovanje enot, zaokroževanje decimalk, zapise organskih formul in enačb ravnotežja (da ne pozabite na primer na dvosmerno puščico). Na koncu je treba zapisati odgovore na obrazec za odgovore, ki se pregleduje avtomatsko, zato bodite pri prepisovanju natančni in pazljivi.

Špela Šebenik, Tadeja Bizilj