Mladi dokazujejo, da želijo širiti kulturo humanosti, ob tem pa verjamejo, da s svojimi deli pripomorejo k boljšemu življenju

Obiskali smo Črno na Koroškem, kjer od prejšnjega petka poteka jubilejna 20. Študentska delovna brigada, ki jo organizira Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Njen namen je že od samega začetka leta 1999 pomoč območjem, ki so jih prizadele naravne katastrofe, in pomoč regijam, ki so demografsko ogrožene. Med njimi je tudi Koroška, saj se njena posebnost kaže v njeni reliefni razgibanosti, v zadnjih letih pa se srečuje tudi z negativnim prirastom prebivalstva, prav tako pa propadata gospodarska in socialna infrastruktura. Kako na Študentski delovni brigadi tečejo delovni dnevi in katera dela brigadirji in brigadirke opravljajo na posameznih deloviščih, je s sogovorniki predstavila naša terenska ekipa.

 

Aleš Ogrin, Metka Pirc