Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2010 opredelila pravico do vode kot temeljno človekovo pravico. Pred leti se je z vpisom neodtujljive pravice do vode v Ustavo njenim ciljem pridružila tudi Slovenija. Vseeno po državi najdemo še nekatera območja brez vzpostavljenega vodovodnega sistema. Eno izmed njih je Ajdovska planota v občini Žužemberk, kjer več kot 600 prebivalcev uporablja deževnico. Kako je mogoče, da na tem predelu države, ki je od Ljubljane oddaljeno dobrih 60 kilometrov, že imajo optično omrežje, nimajo pa osnovne dobrine, kot je pitna voda? Ekipa Prvega bo obiskala to območje in iskala odgovore. Podrobneje v pogovoru, ki ga vodita Jože Žura in Marko Rozman.

Iz javnih vodovodnih sistemov se v Sloveniji oskrbuje 1.824.677 prebivalcev, kar znaša 88,6 % prebivalcev Slovenije

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2010 opredelila pravico do vode kot temeljno človekovo pravico. Pred leti se je z vpisom neodtujljive pravice do vode v Ustavo njenim ciljem pridružila tudi Slovenija. Vseeno po državi najdemo še nekatera območja brez vzpostavljenega vodovodnega sistema. Eno izmed njih je Ajdovska planota v občini Žužemberk, kjer več kot 600 prebivalcev uporablja deževnico. Kako je mogoče, da na tem predelu države, ki je od Ljubljane oddaljeno dobrih 60 kilometrov, že imajo optično omrežje, nimajo pa osnovne dobrine, kot je pitna voda?

V oddaji so sodelovali župan občine Žužemberk Jože Papež, direktor komunale Novo mesto Gregor Klemenčič in predstavnik občinskega sveta Darko Pucelj.

O pokritosti vodovodnega sistema po državi ministrstvo za okolje in prostor pravi naslednje:

V Sloveniji je približno 670 aktivnih javnih vodovodnih sistemov, ki po zadnji analizi razpoložljivih podatkov kažejo, da se iz javnih vodovodnih sistemov v Sloveniji oskrbuje 1.824.677 prebivalcev, kar znaša 88,6 % prebivalcev Slovenije. Število zasebnih vodovodov, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev ali imajo zmogljivost več kot 10 m3/dan, je vsaj 317, medtem ko je število zasebnih vodovodov, ki imajo določenega upravljavca in ki oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev z zmogljivostjo manjšo od 10 m3/dan, vsaj 878. Na območjih, kjer javni vodovod oz. javna oskrba s pitno vodo ni zagotovljena, predpisi omogočajo lastno oskrbo s pitno vodo.

 

Jože Žura, Marko Rozman