V Sloveniji živijo tri velike zveri, ki so v preteklosti zaradi posledic človeške dejavnosti utrpele drastično zmanjšanje v številu. V zadnjih desetletjih pa se je zaradi porasta številčnosti njihovega plena, povečanja gozdnih površin ter ugodne zakonodaje njihovo stanje izboljšalo, saj se je večina populacij znova stabilizirala ali pa se povečuje. Napredek je opazen tudi pri evrazijskem risu, ko v prav teh dneh zaznamujemo 50 let od prve naselitve risov v naši državi. V sklopu projekta Life Lynx danes rise spet doseljujejo v Slovenijo in na Hrvaško. Z vsemi temi podatki se obiskovalci seznanijo tudi v Centru o velikih zvereh Dina, ki s svojo vsebino obiskovalcu poda vpogled v skrivnostni svet medveda, volka in risa. Kaj vse je predstavljeno na razstavišču, bo preveril tudi Prvi, ki se v Pivko odpravlja na obisk.

Marko Rozman