O velikem škurhu z dr. Urško Koce iz DOPPS-a

Ptica, ki ima svoj svetovni dan - 21. april

Veliki škurh spada v skupino pobrežnikov, ki se prehranjujejo na mehkih namočenih tleh, tako da zabadajo svoje kljune v tla in iz tal pobirajo razne nevretenčarje. Ta ptica je prvak v tem, kako globoko lahko seže s svojim kljunom, ki je dolg in zaukrivljen, pravi dr. Urša Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS),

Zanj je značilno, da ne spleta gnezda, tudi jajca samice odložijo v travi.

Živi na mokriščih, v Sloveniji na primer na Ljubljanskem barju. Pri nas je od konca marca do sredine jeseni, nato pa odide v prezimovališča, ki so ob južnih obalah Evrope, Azije, tudi ob atlantskih obalah, nekateri veliki škurhi prezimujejo tudi v notranjosti Afrike.

Letos so prvič obeležili svetovni dan škurhov, ne le velikega škurha, temveč celotne skupine. Na ta način želijo opozoriti na njihovo ranljivost in težave, ki jih imajo, saj so zaradi izgube habitata vse bolj ogroženi.

Oglašanje velikega škurha:

Posnel dr. Tomi Trilar.

Posnetke hrani Slovenski arhiv živalskih zvokov Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Andreja Gradišar