Botaurus stellaris je njeno latinsko ime, po angleško ji rečemo Eurasian bittern ali Great bittern, slovensko pa Bobnarica. Pri nas gnezdi le na Cerkniškem jezeru, njeno oglašanje se razlega do okoli 7 kilometrov daleč. Če imate dobro delujoča ušesa in kakovosten radijski sprejemnik, jo boste lahko slišali tudi v naslednjih minutah, saj se oglaša s precej nizkimi frekvencami, ki jih je težko slišati. Sicer pa vas že zdaj vabimo na spletno stran radioprvi.si ali Facebook profil Prvi, kjer smo objavili posnetek njenega oglašanja. Tam boste lahko tudi videli, na kakšen način nastane ta nizek zvok. Priporočamo pa poslušanje s slušalkami. Bobnarico nam je opisal ornitolog Valentin Schein iz Notranjskega parka.

Oglašanje ptice, ki v Sloveniji gnezdi le na Cerkniškem jezeru, se sliši tudi do sedem kilometrov daleč

Bobnarica je posebnost Notranjskega parka, saj v Sloveniji gnezdi le na Cerkniškem jezeru. »Prvo bobnarico v zadnjem času smo na Cerkniškem jezeru slišali pred približno 15 leti, bila pa je tudi že kdaj prej,« pravi ornitolog Valentin Schein. Je selivka in se v Slovenijo vrne med 1. in 15. majem. Kdaj je prišla nazaj, se dobro sliši, ko se po okolici jezera začne razlegati nočni »bu-bu«, ki preglasi vse preostale zvoke jezera.

»Kot da bi v flašo pihal zrak« oglašanje bobnarice, ki se sliši tudi do sedem kilometrov daleč, opiše ornitolog.

Bobnarica se zna zelo dobro skriti. Da se zlije z okolico, ji omogoča tudi njena zunanjost. Schein pravi: »Vidiš jo lahko samo slučajno. Če jo greš iskat načrtno, da bi jo videl, je zagotovo ne boš.

Sam sem jo videl enkrat, naključno. Sredi travnika se je postavila kot jelka in stegnila svoj kljun proti nebu. Takrat jo je najlepše opazovati.«

Za gnezdenje potrebuje močvirna prostranstva in obrežni del, ki je zaraščen s trstičjem in drugo vegetacijo. Za njen obstanek je potrebno posebno upravljanje okolja. »Temu je namenjen projekt Life Stržen, ki bo omogočil, da vzpostavimo približno dva kilometra in pol cerkniških strug, ki so bile zravnane,« pravi ornitolog.

V okviru Life Stržena je bil posnet tudi spodnji video, na katerem lahko slišite in vidite, kako se oglaša bobnarica.

 

Oglašanje bobnarice:

Njeno oglašanje je na Cerkniškem jezeru posnel tudi dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Posnetek hrani Slovenski arhiv živalskih zvokov.

Andreja Gradišar