Trstni cvrčalec je ptica za katero bi, če bi jo le slišali in ne tudi videli, morda rekli, da ne gre za ptico, ampak za žuželko. Poje sicer na izpostavljenih mestih in to tudi po par minut dolgo. Kako se oglaša, boste slišali v nadaljevanju. Več o trstnem cvrčalcu nam bo povedal dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki je zaslužen tudi za vse posnetke oglašanja ptic, ki jih lahko poslušate na naših valovih. Posnel jih je sam, prav tako skrbi za njihovo hranjenja v okviru Slovenskega arhiva živalskih zvokov. S Tomijem Trilarjem se je pogovarjala Andreja Gradišar.

Poje lahko več minut skupaj in tako, da razkoračen stoji na dveh bilkah

Trstni cvrčalec je ptica, za katero bi, če bi jo le slišali in ne tudi videli, morda rekli, da ne gre za ptico, ampak za žuželko. Je zelo redka vrsta v Sloveniji. Pri nas je poleti, pozimi gre v Afriko, točneje južno od Sahare oziroma v saharske oaze. Ptica, ki je enotne rjave barve in ima mehko, žametno perje, opisuje dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, poje na zelo zanimiv način:

»Na izpostavljenih mestih stoji razkoračen in se z vsako nogo drži za drugo bilko. Poje lahko zelo dolgo. En napev lahko drži po nekaj minut. Moj najdaljši posnetek je dolg 12 minut.«

Oglašanje trstnega cvrčalca:

Posnel dr. Tomi Trilar.

Posnetke hrani Slovenski arhiv živalskih zvokov Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Andreja Gradišar