Ena od ptic, za katere je Cerkniško jezero, izjemnega pomena za preživetje populacije v Sloveniji, je mala tukalica. Gre za močvirsko ptico, ki ga življenje potrebuje stabilno trstičje. Njeno petje nekateri zamenjujejo za žabje oglašanje, morda zato, ker je aktivna ponoči v istem času kot žabe. Več o tej ptici pa dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Andreja Gradišar.

Oglaša se ponoči in v mraku, nekateri jo po zvoku zamenjajo za žabo

Kot vse močvirske ptice v Sloveniji, je tudi mala tukalica ogrožena, pravi dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Je zelo majhna, nadaljuje, ne večja od škorca.

»Dobro plava, dobro hodi po plavajočih listih, dobro pleza po trsju in drugi vegetaciji, če je ogrožena, pa lahko tudi hitro zleti,«

Jo opiše ornitolog, ki pove tudi, da se mala tukalica prehranjuje z malimi nevretenčarji in vsem, kar lahko ujame iz vode in močvirnih habitatov, v katerih živi. Najdemo jo povsod, kjer je veliko stabilno trstičje, poleg Cerkniškega jezera je to denimo Sorško polje, pri Ratečah, v mrtvicah ob Muri. Oglaša se izključno ponoči, ko so aktivne tudi žabe.

Oglašanje male tukalice:

Posnel dr. Tomi Trilar.

Posnetke hrani Slovenski arhiv živalskih zvokov Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Andreja Gradišar