Kavke so zelo inteligentne ptice, ki so razmeroma blizu človeku. Vrsta je razmeroma pogosta, ornitologe pa skrbi upadanja naravnih kolonij, pove dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. "Največja kolonija pri nas je v Ljubljani, za Bežigradom. Tam je okoli 50 parov. V Ljubljani kavke gnezdijo tudi na ministrstvu za obrambo - v roletah. Imajo žaluzije in na vrhu v tisti škatli gnezdijo kavke," opiše sogovornik. Ptica je vsejed, par ostane skupaj vse življenje, seli se le, če se vreme zelo poslabša in zmanjka hrane.

V Ljubljani se eno od gnezd nahaja v roletah na ministrstvu za obrambo

Kavke so zelo inteligentne ptice, ki so razmeroma blizu človeku. Vrsta je razmeroma pogosta, ornitologe pa skrbi upadanja naravnih kolonij, pove dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

“Največja kolonija pri nas je v Ljubljani, za Bežigradom. Tam je okoli 50 parov. V Ljubljani kavke gnezdijo tudi na ministrstvu za obrambo – v roletah. Imajo žaluzije in na vrhu v tisti škatli gnezdijo kavke,” opiše sogovornik.

Ptica je vsejeda, par ostane skupaj vse življenje, seli se le, če se vreme zelo poslabša in zmanjka hrane.

Oglašanje kavke:

Posnel dr. Tomi Trilar.

Posnetke hrani Slovenski arhiv živalskih zvokov Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Andreja Gradišar