Vrbji kovaček je med pogostejšimi pticami pri nas. Je zelene barve, najlažje ga prepoznamo po petju. Najdemo ga na mnogih območjih - od zadnjih dreves v ruševju do doline Dragonje. Je med pticami, ki se odselijo najpozneje, tja do sredine oktobra ali še pozneje. Gre v Sredozemlje, nekaj jih prezimuje na Iberskem polotoku, večina v Severni Afriki.

Ptica, ki se je nekoč imenovala vrbja listnica, je ena zadnjih, ki odleti na jug

Vrbji kovaček je med pogostejšimi pticami pri nas. Je zelene barve, najlažje ga prepoznamo po petju.

»Ko se človek začne ukvarjati s pticami, je zelo pomembno, da vrste prepoznava po petju in oglašanju. Območno petje kovačka je zelo značilno – cilp calp cilp calp,« opiše dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Najdemo ga na mnogih območjih – od zadnjih dreves v ruševju do doline Dragonje.

»Od morja do preko 2 tisoč metrov nadmorske višine. Najvišji podatek je, da so ga opazili na 2010 metrih v Julijskih Alpah,« pove sogovornik.

Je med pticami, ki se odselijo najpozneje, tja do sredine oktobra ali še pozneje. Gre v Sredozemlje, nekaj jih prezimuje na Iberskem polotoku, večina v Severni Afriki.

Oglašanje vrbjega kovačka:

Posnel dr. Tomi Trilar.

Posnetke hrani Slovenski arhiv živalskih zvokov Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Andreja Gradišar