Na Prvem v novi rubriki Radijska učilnica vsak četrtek in petek 20 minut čez 12h rešujemo dileme, pomisleke in zagate šolarjev pri šolanju na daljavo. Dodatna razlaga ali nasvet strokovnjaka gotovo pride prav vsem, ki se doma spoprijemajo z novo učno snovjo. V naslednjih minutah se bomo spomnili snovi pri geografiji v 7. razredu osnovne šole. Tadeja Bizilj.


Če je bila pravkar slišana razlaga o pomenu Sredozemskega morja nekoč in danes za vas prehitra zdajle ali bi jo radi slišali še enkrat, zavijte torej na našo spletno stran ali podkast Radijska učilnica. Naslednji četrtek in petek bomo trli orehe pri fiziki in biologiji.

Kakšen je bil pomen morja nekoč in kakšen je danes?

V Radijski učilnici vsak četrtek in petek iščemo odgovore profesorjev na vprašanja in dileme učencev in dijakov pri šolanju na daljavo. Dodatna razlaga ali nasvet strokovnjaka gotovo pride prav vsem, ki se doma spoprijemate z novo učno snovjo.

Danes smo slišali sedmošolko Klaro, ki ima težave pri geografiji. Pri pouku na daljavo trenutno jemljejo snov o Južni Evropi – v tem sklopu so obravnavali poglavje o Sredozemskem morju, nikjer pa ne najde razlage o tem, kakšen je bil njegov pomen nekoč in danes.

Odgovor smo poiskali pri profesorici geografije, Rosani Uršič.

Sredozemsko morje je medcelinsko morje, ki ga na severu omejuje Evropa, na jugu Afrika in na vzhodu  Azija. Sredozémlje ali Mediterán (kar pomeni  sredi zemlje) je ime velike geografske enote okrog Sredozemskega morja z vrsto skupnih naravnih in družbenih značilnosti.

Morje je imelo velik pomen že v preteklosti, kajti tu sta se razvili grška in rimska civilizacija ter krščanstvo. Sredozemlje zato upravičeno imenujemo tudi zibelka evropske kulture in civilizacije. Danes je Sredozemsko morje eno najbolj prometnih pomorskih poti na svetu, zato so ob njem nastala številna pristanišča, iz katerih vodijo ceste, železnice, naftovodi in plinovodi v notranjost celine.

Zaradi toplega morja, ugodnega sredozemskega podnebja in bogate naravne in kulturne dediščine je turizem danes ena najpomembnejših gospodarskih panog. Turizem ustvarja dohodek, odpira delovna mesta, a na drugi strani v mnogih državah razvoj turizma in z njim povezanih dejavnosti kot so gradnja cest, pristanišč, turističnih naselij močno obremeni okolje in ponekod tudi popolnoma spremeni videz pokrajine ob Sredozemskem morju.

Naslednji teden bomo v četrtek in petek izvedeli več o odvodih in integralih.

 

Tadeja Bizilj