Izobraževalne vsebine, ki jih mladim v poslušanje ponujamo po 12. uri, seveda pa jih najdete tudi na radioprvi.si in med podkasti, ta teden nadaljujemo z matematiko. Radijska učilnica bo tako tokrat ponudila razlago vprašanja o kotnih funkcijah. Marsikateri dijak tretjega letnika se je srečal s težavami pri tej snovi. Za dodatno razlago je prosila tudi dijakinja Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Pia Kladnik. Odgovore sta v pogovoru pripravila Aleš Ogrin in profesorica matematike na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana Deja Kačič.

Zaradi obilice formul je pomemben sistematičen pristop k obdelavi snovi

Izobraževalne vsebine, ki jih mladim v poslušanje ponujamo po 12. uri, seveda pa jih najdete tudi na radioprvi.si in med podkasti, ta teden nadaljujemo z matematiko. Radijska učilnica bo tako tokrat ponudila razlago vprašanja o kotnih funkcijah. Marsikatera dijakinja ali dijak tretjega letnika se je srečal s težavami pri tej snovi. Za dodatno razlago je prosila tudi dijakinja Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Pia Kladnik. Odgovore sta v pogovoru pripravila Aleš Ogrin in profesorica matematike na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana Deja Kačič.

Pio je zanimal predznak kotnih funkcij po kvadrantih in kako si to lažje zapomniti. To najlažje storimo tako, da si narišemo majhno enotsko krožnico in se spomnimo, na primer za kosinus, kje ga opazujemo na tej enotski krožnici. Opazujemo ga po osi x. To pomeni, da bo imel take predznake kot os x. V prvem in četrtem kvadrantu bo pozitiven, ker je to pozitivni del osi x, v drugem in tretjem kvadrantu pa bo negativen, ker je to negativni del osi x. Podobno je za sinus. Sinus vedno gledamo po osi y. To pomeni, da bodo njegovi predznaki vedno taki, kot jih ima os y. Zgoraj bo pozitiven in spodaj negativen; torej plusi v prvem in drugem kvadrantu in minusi v tretjem in četrtem. Najlažje pa si je zapomniti za tangens, ker je v prvem kvadrantu vedno pozitiven, potem pa samo menjamo pluse in minuse, v prvem je plus, v drugem minus, v tretjem spet plus in v četrtem minus. Če si vsakič tako narišete, si je res najlažje zapomniti.  – profesorica matematike Deja Kačič

Aleš Ogrin