“Beremo, da je trajnostni razvoj naša prihodnost, pa sploh ne vemo, kaj to je. Trajnost ni lastnost narave – ta se ves čas spreminja in prilagaja. Ne le vplivom človeka, ampak vplivom vsega živega. Danes gospodarimo z vodami, gozdom, divjadjo, gospodarimo z Naravo kot tako. In nismo dober gospodar. Kajti dober gospodar ne uničuje svojih dobrin. Mi pa jih. Mnogokrat celo zavestno in mimo naravnih zakonov.” Tako razmišlja profesor doktor Mihael Jožef Toman, redni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava na Oddelku za biologijo v dodiplomskem in podiplomskem programu, znanstveno pa med drugim raziskuje biološke procese in življenjske združbe v tekočih in stoječih celinskih vodah ter v bioloških čistilnih napravah. V oddajo Razkošje v glavi ga je povabil Dušan Berne.

Dušan Berne