Neutrudni raziskovalec narave, ki spodbuja k razmisleku, kako naj bi skrbeli zanjo

V oddaji Razkošje v glavi gostimo neutrudnega raziskovalca narave in njenih procesov doktorja bioloških znanosti in izrednega profesorja Davorina Tometa z Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani. Svojo poklicno pot je posvetil raziskovanju na področjih ekologije, ornitologije in varstva narave. Piše znanstvena, strokovna in poljudna dela s področja ornitologije in ekologije. Med drugim je soavtor gimnazijskega učbenika Evolucija, biotska pestrost in ekologija, avtor univerzitetnega učbenika Ekologija – Organizmi v prostoru in času in knjige Samo narava – Ekologija v prozi in podobi. S svojimi naravoslovnimi fotografijami pa spodbuja k razmisleku, kako naj bi skrbeli za naravo, da bo narava lahko skrbela za nas. Po večini se ukvarja s preučevanjem ptic, ekološke in naravovarstvene teme pa predava na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.

Petra Medved