Svoje življenje je posvetila dvojezičnosti v Prekmurju

Zaslužna profesorica dr. Albina Nećak Lük se je vse življenje posvečala jeziku. Doktorirala je iz teme družbene razsežnosti dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v Prekmurju in se temu vprašanju posvečala vrsto let. Naredila je tudi študijo, ki je postala sestavni del učnega programa. Predavala je na mariborski in ljubljanski univerzi ter do upokojitve na Filozofski fakulteti vodila katedro za uporabno jezikoslovje.

Marjan Rogelj