Gozd je naše največje bogastvo in naravni turistični kapital, v njem se skriva panacea, čudežno zdravilo za vse bolezni na svetu

Darija Cvikl je univ. dipl. ekonomistka. Od leta 1993 do 2013 je bila zaposlena v gospodarskem sektorju (kot direktorica veleprodajnega programa, vodja marketinga in koordinatorica veleprodaje na zunanjih trgih). Od leta 2014 se ukvarja z gozdnim turizmom, trenutno končuje doktorski študij na programu Inovativni turizem, UP, FTŠ Turistica ter predava na VSŠ Bled. Prizadeva si za inovativno turistično rabo nelesnih gozdnih produktov in socio – kulturnih vrednot gozda. Na temo gozdnega turizma je od leta 2015 objavila nekaj strokovnih in znanstvenih prispevkov. Osebno je zavezana promoviranju in uresničevanju gozdnega turizma na vseh ravneh: institucionalni, gospodarski in družbeni. Gozdni turizem vidi kot komplementarno in koristno dopolnitev k trajnostnemu, večnamenskemu in interdisciplinarnemu krožnemu biogospodarstvu. Darija Cvikl je gostja oddaje Razkošje v glavi.

Darija Cvikl pravi, da jo opredeljujeta predvsem veselje do dela z ljudmi in radovednost. Živi v Celju in skupaj z možem sta ponosna Celjana, doda z nasmehom. Svojo energijo posveča predvsem družini, je mati dveh fantov. Matija in Luka sta študenta, eden na arhitekturi, drugi na področju kineziologije. Darija je vesela, da sta uspela na poteh, ki sta si ju izbrala.

Sicer pa je Darija Cvikl, kot rečeno, predavateljica na Višji šoli za gostinstvo, velnes in turizem na Bledu in že od leta 2015 si prizadeva za institucionalizacijo gozdnega turizma v Sloveniji. Je prva, ki se je znanstveno lotila opredelitve gozda kot turistične destinacije in utemeljitve modela turistične privlačnosti gozda. To je tudi tema njene doktorske naloge na programu Inovativni turizem na Fakulteti za turizem in šport Univerze na Primorskem.

Mentorica

Darija Cvikl je mentorica številnih diplomskih nalog na temo obvladovanja in upravljanja komunikacije z gosti, multikulturnosti, gozdnega turizma, uporabi neurolingvističnih veščin pri izvajanju vodstvenih nalog, zadovoljstva zaposlenih timskega dela, obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Študentje 2. letnika Višje šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled so pod mentorstvom predavateljice Darije Cvikl izvedli usposabljanje gostinskega osebja regionalnih hotelirjev in gostincev za delo z gosti s posebnimi potrebami. Projekt je z donacijo podprla tudi Občina Tržič.

Gozd

Osnovno izhodišče pri raziskovanju vseh novih oblik doživljanja gozda je Dariji Cvikl spoštovanje ekosistemskega principa in trajnostnega pristopa z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, hkrati z opredelitvijo poslovnega prihodkovnega modela iz navedenih gozdnih dejavnosti za turistični namen na eni strani in za javno dobro na drugi.

Do zdaj je opravila tri pomembne raziskave na to temo:
1. Izvedla je interdisciplinarno celovito znanstveno opredelitev nabora turističnih atributov gozda. Te je pridobila na podlagi konsenza devetih strok (svetovno) priznanih znanstvenih delavcev in strokovnjakov s področja gozdarstva, lesarstva, ekonomije, mikologije, športa in rekreacije, turizma, gostinstva, medicine, psihologije. Na teh osnovah je prva na svetu podala celovito definicijo gozdnega turizma.

 

2. Opredelila je tudi dejavnike turistične privlačnosti gozda in na tej podlagi opredelila tiste segmente turistov, ki predstavljajo tržne niše za prihodnji razvoj trajnostnega gozdnega turizma v krožnem biogospodarstvu – raziskava je bila izvedena na turistih iz 26 držav.

3. Izvedla je segmentacijo gozdnih turistov in oblikovala razviti model splošne turistične privlačnosti gozda.

Izvedla je prvo interdisciplinarno raziskavo v Sloveniji (verjetno celo tudi v Evropi, svetu) o blagodejnih in zdravilnih učinkih gozdne terapije na turista na destinaciji Kranjska Gora. Na podlagi odličnih rezultatov te raziskave jo je k sodelovanju povabil g. dr. Steve Taylor, direktor vodilnega partnerja University of the Highlands and Islands in predstavnik strokovnega konzorcija, ki se je oblikoval v okviru evropskega projekta HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage (resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities). Na mednarodnem združenju za certificiranje terapevtskih gozdov ISFT so Darijo Cvikl imenovali za guvernerko Slovenije.

Povezovanje

Za Darijo Cvikl je pomembno povezovanje, timsko delo.

Slikarka

Leta 2007 so med drugim takole zapisali: "Poleg univerzitetnega študija ekonomije, ki ga je končala v Mariboru leta 1993, je svoje znanje izpopolnjevala tudi v umetnosti. Najprej prek Djemala Djokovića, akademskega slikarja, ki jo od leta 1998 spoznava s skrivnostmi kolorita, in potem prek občasno konstruktivne kritike Darinke Pavletič Lorenčak, prek katere skuša sprejeti zakonitosti akvarelov. Leta 2003 čuti potrebo po novih spoznanjih, zato se pridruži šoli akademskega slikarja Štefana Marflaka."

 

 

 

 

Milan Trobič