Iz gledališkega zapeljevanja skozi ranljivosti in krize med nevarna razmerja dramatike in gledališča

Dr. Tomaž Toporišič je dramaturg, teatrolog, publicist, esejist, urednik, prevajalec, kritik in univerzitetni učitelj, ki se kot avtor in urednik pojavlja v nepreštevnem številu naslovov knjig in razprav. Najbolj se ujame z interaktivnim razmerjem drame in gledališča, tako v teoriji kot v zgodovini. Raziskovalno se podaja v 20. stoletje, saj spremlja levitve in preobrazbe medijev gledališča in literature skozi čas, vsakokratna moč kreativnih praks pa ga vedno znova očara, tudi v najbolj sveži, sodobni obliki in pojavnosti, ko družbe lebdijo v negotovosti transhumanizma, postresnice in podemokratičnosti, gledališče pa izumlja, dokumentira, postavlja ogledala, odgovarja, se igra in vedežuje. Dimenzije, ki ga zanimajo, se namreč ne razpredajo le po slovenskem prostoru, njegov razgled se širi zunaj evropocentričnega miljeja, zanimata ga sovpadanje in prepletenost drugih, večkrat spregledanih kulturnih tradicij. Čeprav je v očišču Tomaža Toporišiča gledališče v navezi z literaturo, pa vedno zajema iz sovplivnosti praks v zgodovini vseh umetnosti, iz njihove vezljivosti in semiotičnosti. Pri tem je vedno v dialogu s pomembnimi teoretiki svetovnega formata. Dolgo je bil tudi sam močno neposredno vpet v ustvarjalne gledališke procese, čeprav se dramaturškemu delu in sodelovanju z izbranimi režiserji ne odreka tudi zdaj. Zdi se, da je najbolj močan pečat pustil v Slovenskem mladinskem gledališču, v katerem je v različnih vlogah in funkcijah deloval v najlepših in plodnih, inovativnih in zagnanih 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, nekaj let pa mu je ostal zvest tudi po prelomu tisočletja. Bil je med ustanovitelji in vodji festivala Exodos. Njegova bit se z gledališčem tako prekriva, da je običajno njegova zasebna oseba nekoliko zadržana v hladni senci. S Tomažem Toporišičem se je za oddajo Razkošje v glavi pogovarjala Magda Tušar.

Magda Tušar